Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Barca - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Barca, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1787 s neskoršími menšími úpravami. Veža je z roku 1913. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý mohutnými pruskými klenbami, dosadajúcimi pomocou klenbových pásov na štvrťpiliere s pilastrami. Na západnej strane je murovaný chór, ktorý sa arkádou otvára do lode. Predstavaná veža situovaná do hlavného priečelia je členená pilastrami, bočné fasády sú hladké. Veža je zakončená ihlanom. [1]
 

Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice je neskorobarokový s predstavanou menzou a závesným obrazom z druhej polovice 18. storočia. Bočný oltár je barokový s pôvodnou nosnou časťou z 18. storočia, doplnený v 20. storočí. Neskorobaroková kazateľnica s polychrómovanou drevorezbou je z druhej polovice 18. storočia. Drevená krstiteľnica, polychrómovaná rezbárska práca je z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Barca - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ladislav Luppa 7/2021Barca - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ladislav Luppa 7/2021Barca - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ladislav Luppa 7/2021Barca - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ladislav Luppa 7/2021Barca - kríž pred kostolom foto © Ladislav Luppa 7/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 79.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 79.
GPS
48.373552, 20.230669
48°22'24.8"N 20°13'50.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk