Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
barchetárstvo
remeslo zamerané na výrobu barchetu. Bola to látka utkaná z bavlny a ľanu. Kráľ Žigmund roku 1411 udelil Košiciam ako jedinému mestu v Uhorsku monopolné právo vyrábať barchet. Košice si však toto právo neudržali.www.pamiatkynaslovensku.sk