Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Goticko-renesančný dom (Rhodyho ulica 1)
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Goticko-renesančný dom. Niektoré miestnosti boli zaklenuté v 18. storočí barokovými klenbami. Objekt bol adaptovaný podľa projektu architekta J. Habětína v rokoch 1954 – 1955 pre potreby Šarišského múzea. Dom je nárožná dvojpodlažná stavba s predstavaným podlubím. Má obdĺžnikový pôdorys a stredovekú dispozíciu s postrannou vstupnou chodbou, prístupnou gotickým ostrolukým portálom. V chodbe, rozšírenej v prednej časti v máshaus, sú polkruhovo zakončené sedílie. Zalomené strmé schodište vedie na druhé podlažie. V miestnostiach sú renesančné a barokové klenby a v dvoch miestnostiach sú zvyšky renesančnej nástennej dekoračnej maľby. [1]
 

Priečelie je trojosové, na prízemí otvorený arkádový rizalit s tromi archivoltami. Podlubie je zaklenuté renesančnými klenbami. Prvé podlažie od druhého delí kordónová rímsa. Okná na poschodí mali maľovanú rímsu s jednoduchou ornamentikou v parapete a nad oknami. Na nároží stavby bolo maľované kvádrovanie na spôsob sgrafita, podobne boli lemované aj arkády. [2] Sedlovú strechu s podlomenicou rekonštruovali podľa nákresov spred požiaru v roku 1878. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta. Rhodyho ulica 1.
Fotogaléria
Bardejov - Goticko-renesančný dom na Rhodyho ulici č. 1 foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Goticko-renesančný dom na Rhodyho ulici č. 1 foto © Viliam Mazanec 8/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 88.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 88.
[3] www.bardejov.sk (29.6.2014)
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.291463, 21.275424
49°017'29.3"N 21°016'31.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk