Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Kaplnka sv. Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavené niekedy okolo rokov 1820 – 1822. Malý sakrálny objekt so štvorcovou loďou, polkruhovým oltárnym uzáverom a vysokou štíhlou strešnou vežičkou. Loď je krytá českou plackou. Presbytérium má pruskú klenbu. Fasády majú na nárožiach lizény. [1]
 

V interiéri je oltár sv. Jakuba s obrazom svätca a Márie Magdalény. Pod podlahou kaplnky je krypta rodiny Obristových, na vonkajšej stene sú dve pamätné tabule rodiny, ktoré pochádzajú z roku 1828 a 1835. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v areáli cintorína sv. Jakuba, ktorý je najstarším zachovaným mestským cintorínom. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 99.
[2 - 3] www.bardejov.sk/turizmus/pamiatky (6.7.2020)
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.287280, 21.274706
49°17'14.2"N 21°16'28.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk