Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Kostol Povýšenia sv. Kríža (na Kalvárii)
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Eklektická historizujúca sakrálna stavba z rokov 1863 – 1869. Jednoloďová pozdĺžna dispozícia s polygonálne zakončeným presbytériom. Loď je zaklenutá tromi poľami pruskej klenby. Dvojvežová hlavná fasáda je riešená v duchu historizujúce eklektizmu. [1] Jej výrazná farebnosť dodáva objektu jedinečný výraz. Veže majú strechy zvonovitého tvaru.
 

Hlavný oltár s obrazom Snímania z kríža pochádza z roku 1868. Kazateľnica a organ s trojdielnou skriňou sú z konca 19. storočia. [2]
 

Celý komplex dopĺňajú kaplnky, symbolizujúce jednotlivé zastavenia Krížovej cesty. Architektonický súbor bol vybudovaný v rokoch 1863 - 1869 zásluhou bardejovského farára Eduarda Kacvinského, ktorý je na Kalvárii aj pochovaný. [3]
 

Súčasťou komplexu je cintorín, na ktorom sú pochované významné osobnosti Bardejova, ako napríklad kňaz a starosta mesta Gejza Žebrácky, uhorský kartograf Jozef Homolka, prírodovedec Kornel Chyzer a mnohí ďalší. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na kopci východne od mesta a vytvára nádhernú scenériu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 99.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 99.
[3 - 4] www.bardejov.sk/turizmus/pamiatky (2.8.2020)
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.293260, 21.285204
49°17'35.7"N 21°17'06.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk