Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1822. Pozdĺžny priestor so segmentovo zakončeným presbytériom a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. V strede priečelia je rizalit, lemovaný pilastrami. Priečelie je ukončené trojuholníkovým štítom. [1]
 

Za predstavanou oltárnou menzou je obraz sv. Anny , maľba na plátne z roku 1822. [2]
 

Pri kostole je postavený kamenný pamätník z roku 1783, zhotovený na počesť otvorenia nového dreveného mosta cez rieku Topľa. Akt otvorenia vykonal cisár Jozef II., ktorý sa v Bardejove zastavil pri návrate z Bukoviny. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. V súčasnosti je kostol v správe saleziánov sídliacich v Bardejove a slúži k cirkevným potrebám. [4]
Prístup
Stojí v areáli cintorína sv. Anny.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 99.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 99.
[3 - 4] www.bardejov.sk/bardejov/488-pamiatky-mestan (2.7.2020)
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.298786, 21.280065
49°17'55.6"N 21°16'48.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk