Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejovská Nová Ves (Bardejov) - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol, ktorý v roku 1643 znovupostavili a v roku 1783 ho upravili. Opravovaný bol v roku 1913 a 1945. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je kryté českou plackou so štukovou ornametikou. Na jeho severnej strane je gotický lomený portál, vedúci do sakristie. Loď má rovný strop, na jej západnej strane je gotický vchod so skosenými hranami. Hladké fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami a opornými piliermi. Klasicisticky upravená veža s lizénovým rámovaním má terčíkovú podstrešnú rímsu, na ktorú dosadá cibuľovitá strecha s laternou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je pseudorománske z čias okolo roku 1913. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 101.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 101.
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.301606, 21.316309
49°18'05.8"N 21°18'58.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk