Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1815 – 1821. Obnovili ho v roku 1941. Ide o klasicistický jednoloďový kostol s pôdorysom v tvare gréckeho kríža a s rovným uzáverom presbytéria. Zaklenutý je pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na rímsu vtiahnutých pilierov. Fasáda je hladká, členená termálnymi oknami. V strede priečelia je polkruhovo zakončený vstup s dvojicou pilastrov s rímsovými hlavicami a trojuholníkovým štítom. Nad priečelím vyrastá veža, ktorej fasáda je členená nárožnými lizénami. [1] Veža je ukončená zvonovitou baňou dosadajúcou na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. a začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre kúpeľov.
Fotogaléria
Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 101.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 101.
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.32878, 21.27070
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk