Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kostol sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v rokoch 1815 – 1821. Reštaurovali ho v roku 1941. Ide o klasicistický jednoloďový kostol s pôdorysom v tvare gréckeho kríža a s rovným uzáverom presbytéria. Zaklenutý je pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na rímsu vtiahnutých pilierov. Fasáda je hladká, členená termálnymi oknami. V strede priečelia je polkruhovo zakončený vstup s dvojicou pilastrov s rímsovými hlavicami a trojuholníkovým štítom. Nad priečelím vyrastá veža, ktorej fasáda je členená nárožnými lizénami a ukončená baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. a začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre kúpeľov.
Fotogaléria
Bardejovské Kúpele - Kostol sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejovské Kúpele - Kostol sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejovské Kúpele - Kostol sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejovské Kúpele - Kostol sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejovské Kúpele - Kostol sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Bardejovské Kúpele - Kostol sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 101.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 101.
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.328862, 21.270612
49°19'43.9"N 21°16'14.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk