Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardoňovo - Kostol sv. Bartolomeja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Baračka
Lokalita
obec Bardoňovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1733 na ruinách kalvínskeho kostola zo 17. storočia. Existencia ešte staršej stavby nie je dokázaná, hoci v roku 1332 sa v obci spomína fara. Typická baroková stavba bola v druhej polovici 19. storočia upravená a neskôr viackrát opravovaná. Je to jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a nad štítové priečelie nadstavanou plechovou vežičkou. Fasády kostola členia lizénové rámy a polkruhovo zakončené okná. Na hlavnom štítovom priečelí je kamenný portál hlavného vstupu do kostola s klenákom. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s plackou a loď je zaklenutá s plackou. [1]
 

Hlavný oltár má ústredný obraz, ktorý podľa španielskeho maliara Riberu namaľoval Ján Kákonyi, maliar - amatér a rímskokatolícky kňaz trnavskej diecézy (zomrel v roku 1935). Tabernákulum oltára je barokové z polovice 18. storočia. V sakristii je zavesený obraz Panny Márie, olejomaľba z polovice 18. storočia. V lodi sú sochy Lurdskej Panny Márie, sv. Antona a Ježišovho Najsvätejšieho Božského srdca. Štrnásť sadrových reliéfov zastavení Krížovej cesty pochádza zo začiatku 20. storočia. V kostole sa nachádza tabuľa z červeného mramoru bez nápisu, ale vzadu so štítkom: Ego Ludovicius Rajner, generálny vikár, ostrihomský kanonik a pod., zomrel 7. augusta 1912. Harmónium na chóre je výrobkom firmy Lídl & Velík zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.obecbardonovo.sk/pamiatky.html (12.11.2017)
GPS
48.108954, 18.426302
48°06'32.2"N 18°25'34.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk