Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardoňovo - Prícestná kaplnka (Hrobka rodiny Kelecsényi)
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Baračka
Lokalita
obec Bardoňovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka postavená koncom 19. storočia. Nad vchodom bol v minulosti kamenný erb rodiny Kelecsényi. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v poli pri ceste do Pozby.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 102.
GPS
48.10971, 18.41300



www.pamiatkynaslovensku.sk