Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardoňovo - zvonica
Iný názov
Baračka
Lokalita
obec Bardoňovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v polovici 19. storočia. Zvony sú z 20. storočia. [1] Murovaný vežovitý objekt na štvorcovom pôdoryse so štíhlymi zvukovými otvormi. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Zvonica je zastrešená ihlancom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri Kostole sv. Bartolomeja apoštola.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 102.
GPS
48.109198, 18.426446
48°06'33.1"N 18°25'35.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk