Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
barón
nižší šľachtický titulwww.pamiatkynaslovensku.sk