Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bartošova Lehôtka - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bartošova Lehôtka, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený na staršom gotickom základe z 15. storočia. Obnovený (čiastočne prestavaný) bol v roku 1673 a 1732. Reštaurovali ho v roku 1932. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté lunetovou a krížovou klenbou. Konštrukcia klenby je gotická, dnes už bez rebier. Loď má nízku barokovú krížovú klenbu. Veža tvorí hlavný vchod do kostola. Pred bočným južným portálom je baroková predsieň s krížovou klenbou. K presbytériu zo severnej strany v čase barokizovania víťazného oblúka (1732) bol pristavaný zo statických dôvodov mohutný oporný pilier. Nad presbytériom je malý sanktusník s dvojitou cibuľou. Na vchodových drevených dverách je ručne tepané kovanie. Vonkajšia fasáda je hladká. V nike bočnej kaplnky je malá baroková plastika Immaculaty z polovice 18. storočia. [1] Veža je zakončená barokovou cibuľovitou prilbou s laternou.
 

Hlavný oltár je barokový z polovice 18. storočia, stĺpový typ s rozoklaným architrávom a s novším ústredným obrazom sv. Jána Nepomuckého zo začiatku 19. storočia, v nadstavci s oválnym obrazom sv. Rodiny. Oltár je doplnený barokovými plastikami z 18. storočia a dvoma plastikami z druhej polovice 19. storočia. Dva bočné oltáre sú tiež barokové, stĺpové s nadstavcom z polovice 18. storočia. Zachovali sa na nich pôvodne plastiky z polovice 18. storočia, ako aj olejomaľby v nadstavcoch. Namiesto ústredných oltárnych obrazov sú dnes však len neutrálne pozadia k novodobým plastikám. Kazateľnica je baroková z prvej polovice 18. storočia, členená točenými stĺpmi, medzi ktorými sú plastiky štyroch evanjelistov. Mosadzná krstiteľnica z prvej polovice 19. storočia je klasicistická, vsadená do steny. Dvojetážový drevený organový chór na parapete s panelmi, vyplnenými barokovými olejomaľbami na dreve (dvanásti apoštoli, biblické motívy a zátišia), ktoré pochádzajú zo 17. storočia a z polovice 18. storočia. Voľný barokový obraz Kalvárie je z prvej polovice 18. storočia. Voľný obraz Panny Márie so sv. Annou a Joachimom je romantický z polovice 19. storočia. [2]
 

Vo veži sa nachádzajú štyri zvony, z ktorých jeden je z roku 1673, ďalší z roku 1743 a ostatné dva sú z 20. storočia. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza barokové svietniky z pôvodného zariadenia z prvej polovice 18. storočia. [4]
 

Okolo kostola je obranný múr s obdĺžnikovými strelnými otvormi zo 17. storočia. Zvýšený vchod cez múr má segmentové zakončenie. K múru pri vchode je pribudovaná malá baroková kaplnka štvorcového pôdorysu s krížovou hrebienkovou klenbou. [5]
 

Na mieste kostola sa okolo roku 1328 nachádzalo hradisko. Malo strážiť prístup do Kremnice z obce Jalná a Jastrabá. Neskôr na mieste hradiska postavili kostol, ktorý v časoch tureckého nebezpečenstva (okolo r. 1526), obohnali múrom v dĺžke 112 m a výške 2 m. Ľudia sa za ním uchyľovali do bezpečia, keď sa blížil nepriateľ. [6]
 

Pri kostole bol v minulosti cintorín. Bol postavený v roku 1732 na náklady Imricha Eszterházyho. Matrika jastrabskej fary v roku 1694 uvádza v Bartošovej Lehôtke 228 katolíkov a 4 židov. Na kázaní sa používal slovenský jazyk. V obci nie je a nikdy nebola fara. Prvým kňazom pôsobiacim vo farnosti bol Oreus Lukáč, ktorý začal svoju pôsobnosť v roku 1559. [7]
 

Kostol sv. Jána Nepomuckého predstavuje najstaršiu stavbu v obci. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1223/0. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na strmom kopci v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Bartošova Lehôtka - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2016Bartošova Lehôtka - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2016Bartošova Lehôtka - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2016Bartošova Lehôtka - jeden zo vstupov do areálu kostola foto © Ľuboš Repta 6/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 102.
[2 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 102.
[6 - 8] www.bartosovalehotka.sk/zaujimavosti-v-obci.html (3.7.2023)
[9] www.pamiatky.sk (3.7.2023)
GPS
48.653873, 18.913316
48°39'13.9"N 18°54'47.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk