Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bartošová Lehôtka - ľudový dom
Lokalita
obec Bartošova Lehôtka, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Jediný ľudový dom v regióne. [1] Ide o zachovaný dom rodiny Balážovcov, ktorý patrí do hornotekovského typu ľudovej architektúry. Posledný dom so slamenou strechou, ktorý je pre svoje unikátne hodnoty zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska. V súčasnosti je objekt vo vlastníctve Národného Trustu n.o., ktorý dlhodobo dom chráni a snaží sa ho zmysluplne využívať. Vďaka jeho jedinečnosti v regióne Stredného Pohronia ľudový dom v Bartošovej Lehôtke slúži najmä ako živá expozícia ľudového staviteľstva s možnosťou krátkodobého ubytovania najmä pre domácich a zahraničných turistov so vzťahom k histórii a kultúrnemu dedičstvu. Dom zároveň slúži ako názorná ukážka pre vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Ľudový dom je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1985/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav domu je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] www.bartosovalehotka.eu (3.10.2015)
[2] www.nt.sk (3.10.2015)
[3] www.pamiatky.sk (3.7.2023)
GPS
48.653518, 18.911881
48°039'12.7"N 18°054'42.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk