Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bartošovce - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bartošovce, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1610 – 1612 s použitím gotického presbytéria, pochádzajúceho zo začiatku 15. storočia. Interiérová úprava stavby je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia. Obnova veže sa uskutočnila v roku 1851 a celého sakrálneho objektu po požiari v rokoch 1868 – 1869. Ide o jednoloďový priestor so starším polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté neskorogotickou rebrovou klenbou so svorníkom v strede kríženia. Profilácia rebra je klinová, vyžľabaná, predĺžená. Na južnej strane presbytéria sú polkruhovo zakončené renesančné sedile, v ostení s hruškovitou profiláciou. Lomený víťazný oblúk tvorí priechod do lode krytej pruskými klenbami. Fasády sú hladké s opornými piliermi na presbytériu a so zamurovaným neskorogotickým portálom v podobe oslieho chrbta na južnej strane lode. Veža zakončená ihlanom je upravená neskoroklasicisticky. [1]
 

Hlavný oltár je neorokokový s realistickým obrazom sv. Rodiny zo 70. rokov 19. storočia. Dva bočné oltáre sú neoklasicistické, na ústrednom obraze s gotizujúcim rámom Navštívenia Panny Márie a Korunovania Panny Márie (okolo roku 1870). Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 103.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 103.
GPS
49.194578, 21.278853
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk