Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Baška - Kostol sv. Štefana Uhorského
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Baška, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol z roku 1811 s klasicistickými architektonickými prvkami. Po požiari v roku 1894 ho prestavali a upravili. Kostol je jednoloďová sakrálna stavba s oblým, konchou klenutým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. V lodi sú dve polia pruskej klenby, delené klenbovým pásom, dosadajúcim na rímsy nástenných pilastrov. Na západnej strane lode je organový chór s pilierovou arkádou. Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami. [1]
 

Interiér je vybavený figurálnymi nástennými maľbami od J. Smolku z Košíc z roku 1928. Vnútorné zariadenie je z čias prestavby kostola (obdobie po roku 1894), zo staršieho zariadenia zostal barokový obraz Nanebovzatia Panny Márie z polovice 18. storočia v rokokovom ráme. [2]
 

Kostol mal pôvodne drevenú vežu s dvoma zvonmi a šindľovú strechu. Počas prvej svetovej vojny bol väčší zo zvonov zrekvirovaný. Nový zvon si obec kúpila v roku 1921. Počas opravy začatej v roku 1927 bola postavená nová tehlová veža a vymenená krytina na celom objekte. Bol postavený hlavný oltár, renovovaný oltár Panny Márie a kostol bol zvnútra vymaľovaný. V roku 1928 ho vysvätil košický biskup Čársky. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Úpravy fasády prebehli v 80. rokoch 20. storočia. V roku 2000 bol vymenený krov a strešná krytina. V rámci úprav okolia bola postavená Kaplnka Panny Márie. Kompletná rekonštrukcia kostola bola ukončená v októbri 2009 a uskutočnila sa slávnostná konsekrácia. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 103.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 103.
[3 - 4] www.baska-obec.sk (18.5.2016)
Bibliografia
www.baska-obec.sk
GPS
48.706430, 21.185095
48°42'23.1"N 21°11'06.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk