Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bašovce - Kaplnka (Kostol) Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bašovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka bola postavená v roku 1906. Jednoloďový priestor s rovným stropom a polygonálnym presbytériom. Na hlavnom priečelí stojí predstavaná veža s barokizuujúcim vstupným portálom, krytá ihlancovou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je pseudogotické z čias stavby kaplnky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 104.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 104.
Bibliografia
www.basovce.sk
GPS
48.632888, 17.796232
48°37'58.4"N 17°47'46.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk