Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bašovce - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Bašovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický stĺp z prvej polovice 19. storočia. Na stĺpe s podstavcom a štylizovanou hlavicou je umiestnená skupina najsvätejšej Trojice. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 104.
Bibliografia
www.basovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk