Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bátka - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Bátka, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol s novšou fasádovou úpravou inšpirovanou historickými slohmi. Sakrálny objekt sa spomína už v roku 1808, prebudovaný bol v roku 1908. Je to sieňová stavba s rovným uzáverom a rovným stropom na fabióne. Na priečelí je rizalitovo vyznačená veža, krytá ihlancom. [1] Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a lizénovým rámovaním.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 105.
Bibliografia
www.obecbatka.sk
GPS
48.378059, 20.173927
48°22'41.0"N 20°10'26.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk