Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bátorove Kosihy - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Bátorove Kesy, Vojnice
Lokalita
obec Bátorove Kosihy, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený na staršom základe v rokoch 1720 – 1728. [1] V roku 1735 bol rozšírený o vežu a barokizovaný. Renovovali ho v roku 1797. Prestavaný, rozšírený o poschodové oratórium a neogoticky prefasádovaný bol v roku 1889. Vtedajšiu prestavbu veže projektoval Ing. M. Šajovič z Malaciek a realizoval staviteľ J. Romsauer. [2]
 

Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, transeptom a predstavanou vežou. Fasády kostola sú neogotické, členené oknami s lomeným oblúkom a opornými piliermi. Veža členená lizénami je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na segmentové štíty, na ktorých stoja kamenné vázy.
 

V interiéri je klasicistická krstiteľnicu zo začiatku 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza aj neskorobarokový kríž s korpusom z roku 1735, polychrómované drevo. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] http://www.batorovekosihy.sk/obec-1/historia/ (31.8.2020)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 414.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 414.
GPS
47.824645, 18.410510
47°49'28.7"N 18°24'37.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk