Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bátovce
Lokalita
obec Bátovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorogotická stavba zo začiatku 15. storočia. Upravovali ju koncom 15. storočia, začiatkom 16. storočia, v 18. a 19. storočí. Je to dvojpodlažná štvortraktová budova na pôdoryse obdĺžnika. [1] Na prízemí sú na bočnej fasáde arkády. Miestnosti majú krížové hrebienkové a české klenby. Pivničné priestory majú valené klenby s lunetami. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovili ju v rokoch 1976 – 1980. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce. Námestie M. R. Štefánika 17.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (14.10.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 105.
[3] www.pamiatky.sk (14.10.2019)
Bibliografia
www.batovce.sk
GPS
48.291350, 18.745386
48°17'28.9"N 18°44'43.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk