Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bátovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Bátovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1873 podľa projektu architekta K. Benku. Halová stavba s poschodovou pilierovou emporou, piliere delia priestor na pseudobazilikálny. Interiér je zaklenutý neogotickou krížovou klenbou. Na fasáde sú dekoratívne oporné piliere s pultovými strieškami. [1] Oltárny uzáver je polygonálny. Vstavaná veža je zakončená ihlanom.
 

Oltár je pseudogotický s obrazom Nanebovstúpenia Pána od P. Bohúňa z roku 1873. Kazateľnica je pseudogotická z roku 1875. Kamenná krstiteľnica je klasicistická s dreveným poklopom z roku 1780. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza kalichy z roku 1790 a 1838, cibórium z roku 1838, obradový krčah z roku 1804. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Bátovce - Evanjelický kostol foto © https://commons.wikimedia.org/ 12/2010Bátovce - Evanjelický kostol foto © Ján Boroš 7/2016Bátovce - Evanjelický kostol foto © Ján Boroš 7/2016Bátovce - Evanjelický kostol foto © Ján Boroš 7/2016Bátovce - Evanjelický kostol foto © Ján Boroš 7/2016Bátovce - Evanjelický kostol foto © Ján Boroš 7/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 105.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 105.
Bibliografia
www.batovce.sk
GPS
48.292530, 18.745255
48°17'33.1"N 18°44'42.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk