Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Becherov - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Becherov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami, ktorý postavili v roku 1847. Je to trojvežová jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom krytým konchou. Loď je zaklenutá pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere. Fasáda je členená združenými lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. V klenáku vstupného portálu je letopočet 1847. Priečelie je zakončené štítom, nad ktorým je trojica veží krytá zvonovitými prilbami. [1]
 

Hlavný oltár je baldachýnového typu s predstavaným ikonostasom zo začiatku 20. storočia. Bočný oltár, kazateľnica a lavice sú z čias stavby kostola. V inventári kostola Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza tri rokokové svietniky z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 109.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 109.
GPS
49.420884, 21.318201
49°25'15.2"N 21°19'05.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk