Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beckov
Iný názov
Blundič, Bolondoc
Lokalita
obec Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Hrad postavili v priebehu 13. storočia. Na prelome 17. a 18. storočia sa na hrade zdržiavala cisárska vojenská posádka. Prechodne hrad slúžil aj ako väzenie, hrad sa však stavebne už nevyvíjal. V roku 1709 vznikol na hrade požiar, ktorý ho úplne zničil. Zmenil sa na zrúcaninu.
Pamiatková ochrana
V roku 1970 vyhlásili hrad za národnú kultúrnu pamiatku. Konzervovaný bol v 80 – 90 rokoch 20. storočia. Dnes je hrad v akomsi medzi stave – nie je úplne obnovený, no nie je ani spustnutou zrúcaninou. Obnova bola riešená pomerne násilne a s ohľadom na výsledky trvala neúmerne dlho. Klenot medzi slovenskými hradmi dnes nie je v dobrom stave.
 

Beckov – hrad (č. ÚZPF 1180/1-18) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2007. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [1]
 

Beckov – hrad, múr opevňovací (č. ÚZPF 1180/12) – čiastkový architektonicko-historický výskum - rok 2009. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [2]
 

Beckov – hrad, dolný hrad a východná časť predhradia (č. ÚZPF 1180/15-19) – architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov. [3]
 

Beckov – hrad (č. ÚZPF 1180/1-18) – doplnkový architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [4]
 

Beckov – hrad, západná bašta, (č. ÚZPF 1180/1-18) - architektonicko-historický výskum - rok 2018. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka. [5]
 

Beckov – hrad, sakristia (č. ÚZPF 1180/8) – architektonicko-historický výskum doplnkový - rok 2018. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, Ing. Miroslav Matejka. [6]
 

Beckov - hrad, palác hradný západný (č. ÚZPF 1180/5) - architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [7]
 

Beckov – hrad, pracháreň a pec (č. ÚZPF 1180/9,15,18) – doplnkový architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [8]
 

Beckov – hrad s areálom, bašta I. juhozápadná (č. ÚZPF 1180/5) – doplnkový architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka. [9]

Súčasný stav a využitie
Konzervovaná ruina.
Prístup
Autobusom alebo vlakom z Nového Mesta nad Váhom - 11 km. V dedine Beckov potom po asfaltovej ceste a uličkou tesne pod zrúcaninou hradu až na návršie - asi 15 minút.
Fotogaléria
Hrad Beckov oceľorytina Ludwiga Rohbocka z roku 1856Hrad Beckov - pohľad od východu, polovica 19. storočia oceľorytina, Ludwig RohbockHrad Beckov zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1899)Hrad Beckov zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1906)Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov  foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov  foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov  foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Beckov - vstup do hradu foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - socialistická rekonštrukcia, koniec 80tych rokov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - kaplnka foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - gotické okno kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - gotické okno kaplnky  foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov - zábery z rekonštrukcie 1989 foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Beckov - pohľad z hradu na dedinu foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Viliam Mazanec 8/1988Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012Hrad Beckov foto © Oto Tomeček 7/2012
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
[2 - 4] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
[5 - 6] www.pamiatky.sk (5.5.2023)
[7] www.pamiatky.sk (22.5.2020)
[8 - 9] www.pamiatky.sk (4.5.2023)
Bibliografia
BÓNA, Martin - MATEJKA, Miroslav: Hrad Beckov. Sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava: Totem s.r.o., 2013. s. 46. ISBN 978-80-971360-0-0
HULÍNEK, Drahoslav: Slovania na beckovskom hradnom brale. In: Historická revue, 2002, č. 10, s. 4 - 5.
KODOŇOVÁ, Mária: Beckovský hrad. In: Pamiatky a múzea, 1997, č. 3, s. 19 - 23.
KODOŇOVÁ, Mária – TÓTHOVÁ, Štefánia: Hrad Beckov. Bratislava: Pamiatkový úrad, 1995, 117 s. ISBN 80-967163-2-8
ONDREJKA, Jozef: Beckov - Tematín. Bratislava: Slavín, 1971. 40 s.
www.hrad-beckov.sk
www.obec-beckov.sk
GPS
48.791044, 17.898589
48°47'27.8"N 17°53'54.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk