Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beckov - Múzeum
Lokalita
obec Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História
Obec Beckov má za sebou slávnu a pohnutú históriu. Svojho času patrila k sídlam s najväčšou hustotou šľachtických a zemianskych rodín v celom Uhorsku. Usadila sa tu totiž početná skupina utečencov po zábore južného Uhorska Turkami. Túto skutočnosť dodnes pripomína značný počet kúrii a honosných domov. V jednej z nich, patriacej rodine Ambrovcov sídli expozícia Trenčianskeho múzea, venovaná histórii Beckova a slávnym osobnostiam, ktoré sa tu narodili, alebo tu pôsobili. [1]
 

Ctibor zo Ctiboríc z rodu Ostoja, pochádzal z Poľska. Ako verný vojvodca a dvoran cisára Žigmunda Luxemburského sa za svoje zásluhy v boji proti Husitom i Benátkam domohol veľkého majetku a vo svojej dobe patril k najmocnejším uhorským veľmožom. Jeho syn Ctibor II. bol veľmi vzdelaný, študoval aj na Karlovej univerzite v Prahe. K najznámejším osobnostiam novších slovenských dejín patrí národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban. Medzi ďalšími beckovskými rodákmi nájdeme slávneho maliara prelomu 19. a 20. storočia Ladislava Medňanského. Jeho príbuzný, cestovateľ barón Alojz Medňanský, v polovici 19. storočia po prvý raz systematicky popísal oblasť Považia vo svojom diele: “Malebná cesta dolu Váhom”. I v oblasti prírodovedného bádania má Beckov slávnych zástupcov. Dionýz Štúr bol geológom a fytopatológom svetového mena. MUDr. Ján Ambro bol zas priekopníkom v oblasti medicíny a najmä pôrodníctva. [2]
 

Múzeum sídli v kúrii zo 17. storočia.

Expozície
Expozícia dejín obce, jej významných osobností a dejiny hradu Beckov.
 

V expozičných priestoroch nájde návštevník vystavený historický nábytok zo šľachtických interiérov, umelecké diela, drevené plastiky sakrálneho i profánneho charakteru, obrazy Ladislava Medňanského, ale i výrobky ľudového umenia a umeleckého remesla. Vo dvore sú vystavené staré koče a hospodárske stroje. [3]
 

Expozícia bola sprístupnená v roku 1988.

Prístup
Nachádza sa takmer v strede obce.
Fotogaléria
Beckov - Múzeum foto © Jiří Fiedler 7/1972Beckov - Múzeum foto © Jiří Fiedler 7/1972Beckov - Múzeum foto © Ľuboš Repta 8/2017Beckov - Múzeum foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1- 3] www.muzeumtn.sk (3.10.2015)
GPS
48.791707, 17.896821
48°47'30.2"N 17°53'48.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk