Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beckov - Pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny
Lokalita
obec Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pomník postavený v roku 1948. [1] Autorom reliéfov je sochár František Draškovič (1911 - 1979). [2]
 


 

Nápis:
 

KAROL
 

BÓRIK [3]
 

1848
 


 

PADLI
 

1914
 

1918
 


 

NA VEČNÚ PAMAŤ PADLICH
 

HRDINOV Z OBCE BECKOV.
 

1914 1918 1939 – 1945
 


 

ČIKEL MICHAL, FRAŠTACKÝ JAN, HUBINA ŠTEFAN, HURTEK JÁN, JURÁK JURAJ, JEŽKO KAROL, JURENKA JOZEF, KOLAR MICHAL, LUKÁČ JOZEF, MINÁRIK JOZEF, MINÁRIK MICHAL, MADULTKA ŠTEFAN, PAVLOVIČ KAROL, STRAKA ŠTEFAN, SUHAY KAROL, SUHAY ALADAR, TLSTOVIČ IMRICH, TUPÝ JÁN, VITEK PAVOL, VITEK JÁN, BERKY ŠTEFAN, HELDES KAROL, KRÚPA ZDENEK, LETKO JOZEF
 


 

BOJOVNÍKOM
 

ZA SLOBODU
 

OBEC BECKOV
 


 

sign. Draškovič
 

sign. ERZ – G. A. ZERAVIK.
 

.BRATISLAVA. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pomníka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v parku pod hradom.
Fotogaléria
Beckov - Pomník obetiam 1. svetovej vojny foto © Ľuboš Repta 8/2017
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (16.4.2022)
[2] www.vets.cz/vpm/15324-pomnik-k-borik-a-obetiam-1-a-2-svetovej-vojny/ (6.3.2022)
[3] BÓRIK, Karol – kapitán slovenských dobrovoľníkov (19.4.1820 Senica – 21.10.1896 Beckov). Po štúdiách pôsobil v armáde, od roku 1850 notár v Beckove. S bratom sa pridal k ozbrojenému odboju proti uhorskej vláde. Účastník všetkých troch výprav slovenských dobrovoľníkov v hodnosti kapitána. Kolektív autorov: Slovenský biografický slovník I. Martin: Matica slovenská, 1986.
[4] www.vets.cz/vpm/15324-pomnik-k-borik-a-obetiam-1-a-2-svetovej-vojny/ (6.3.2022)
Bibliografia
www.obec-beckov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk