Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bečov (Sebedín-Bečov) - zvonica
Lokalita
obec Sebedín-Bečov, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková zvonica z druhej polovice 18. storočia. Opravená bola v roku 1909. Jednoduchá stavba štvorcového pôdorysu s cibuľovitou strechou. Zvony sú z roku 1889 a 1929. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 108.
GPS
48.649730, 19.243240
48°38'59.0"N 19°14'35.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk