Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Belá
Iný názov
Kaštieľ rodiny Baldácsy, Villa Bela
Lokalita
obec Belá, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ v luiséznom slohu. Pôvodne neskorobarokový kaštieľ postavený spolu s kostolom medzi rokmi 1732 – 1755. Zásadne upravený a dobudovaný bol pred rokom 1798 v luiséze. Klasicisticky doplnený bol po roku 1834. Opravený a čiastočne prestavaný bol v rokoch 1868, 1910, 1922 a 1951. Juhovýchodné krídlo je situované do parku. Severovýchodné krídlo tvorí uličný front spolu so vstupnou fasádou kostola. Ku rozsiahlemu komplexu kaštieľa patril aj skleník, v ktorom bolo v 60-tych rokoch 20. storočia kino. [1]
 

Stavbu komplexu začali pravdepodobne kostolom, ktorého priestorové poňatie je ešte vrcholne barokové. Kaštieľ, stavaný na neskorobarokovom pôdoryse, dostal svoju slohovú podobu až po roku 1798, keď bol spolu s kostolom a skleníkom upravený a prefasádovaný. Menšie zásahy urobili po roku 1834, vtedy mohli vzniknúť aj neskoroklasicistické fresky v interiéri kaštieľa, ktoré v roku 1951 zabielili. Opravy v rokoch 1868 a 1910 sa týkali stavby terasy, grotty a parkovej úpravy, kým pri oprave v roku 1922 prebudovali uličné krídlo a súčasne prefasádovali niekdajšie granárium (secesný neobarok). Na oknách pôvodne záhradných fasád sú klasicistické kované mreže. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

V roku 2000 takmer ruinu kúpila a celý komplex znova vybudovala grófka Ilona von Krockow. Z kaštieľa vytvorila honosný a luxusný (päťhviezdičkový) hotel. Pamiatka sa zmenila na rozprávkové sídlo.

Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 110.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 110 - 111.
Bibliografia
www.obecbela.sk
GPS
47.830763, 18.596340
47°49'50.8"N 18°35'46.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk