Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Belejovce - Chrám sv. Michala archajela
Lokalita
obec Belejovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína v obci chrám zničený v druhej svetovej vojne. Pôvodne pochádzal z čias okolo roku 1770. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 112.www.pamiatkynaslovensku.sk