Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
belfried
osamote stojaca veža, často zodpovedá donjonu. Ide aj o osamele stojacu mestskú zvonicu.www.pamiatkynaslovensku.sk