Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Belín - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Belin, Belíň, Belian
Lokalita
obec Belín, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1863. Upravili ho v 20. storočí. Je to sieňová stavba s rovným uzáverom. Má kazetovaný strop s maľovanou ornamentálnou výplňou. Murovaný protestantský chór stojí na dvoch pilieroch. [1]
 

Klasicistická kazateľnica z druhej polovice 19. storočia je murovaná s dreveným baldachýnom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 112.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 112.
Bibliografia
www.obecbelin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk