Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Belina - Kostol Nanebovstúpenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Belina, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1896. Opravený bol v roku 1925. Rozšírili ho v roku 1928. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom, zaklenutý valenou klenbou. V zadnej časti je betónový chór. Mierne vysunutá veža je z roku 1928. Krytá je ihlancom. Zvon z roku 1884. [1] Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 112.
GPS
48.242806, 19.853317
48°14'34.1"N 19°51'11.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk