Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beluša - Židovský cintorín
Lokalita
obec Beluša, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Po celom obvode je cintorín ohradený kamenným múrom. Vpredu je nová vstupná kovová bránka s Dávidovou hviezdou uprostred. Náhrobné kamene sú z mramoru, žuly a pieskovca. Majú rôzne formy od jednoduchých pieskovcových až po veľkolepejšie. Mnohé z nich boli v minulosti rozkradnuté a odpredané. Na náhrobných kameňoch sú znázornené rôzne symboly, nápisy sú prevažne v hebrejčine, nemčine a slovenčine. [1]
 

Cintorín má 92 hrobových miest, pričom niektoré náhrobky sú zvetrané, neúplné alebo úplne odcudzené. Obec disponuje aj zoznamom hrobových miest s popisom jednotlivých náhrobkov (k nahliadnutiu na obecnom úrade). [2]
 

V minulosti bola v Beluši synagóga (na pozemkoch súčasného kultúrneho domu), ktorá sa však nezachovala. Najbližšie cintoríny v okolí sú v Púchove, Považskej Bystrici a Ilave. Podľa stránky ÚPN bol v Súpise Židov z roku 1942 uvedený počet osôb v Beluši 34. V okolitých obciach a mestách bol nasledovný: Hloža 3, Ladce 23, Lednické Rovne 10, Košeca 10, Ilava 115, Pružina 3, Visolaje 12, Púchov 196. [3]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Cintorín je upravený a udržiavaný.
Prístup
Nachádza sa na Žilinskej ulici, na rázcestí ciest do Púchova a Považskej Bystrice. [4]
Fotogaléria
Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016Beluša - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 7/2016
Poznámky
[1 - 4] www.belusa.sk/obec/historia/sakralne-pamiatky/zidovsky-cintorin-23sk.html (22.5.2023)
Bibliografia
www.belusa.sk
GPS
49.069433, 18.337971
49°04'10.0"N 18°20'16.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk