Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Belušské Slatiny (Beluša) - Kostol Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Beluša, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Nutnosť postavenia kostola v Kúpeľoch Belušské Slatiny nastolil podskalský farár Anton Židek. Rastúci počet obyvateľov kúpeľnej osady, ale i počet najmä v letnej sezóne prichádzajúcich hostí, si vyžadoval osobitný sakrálny objekt. Anton Židek, ktorý bol jedným z hlavných iniciátorom stavby, sa veľmi často zdržiaval v Belušských Slatinách, kde mal domček. Napokon tam trávil aj roky svojho odpočinku. [1]
 

Plány kostola vyhotovil nitriansky staviteľ Eduard Dombay. Projekt dokončil 30. apríla 1927. Dombay sa nechal inšpirovať románskym Kostolom – Kaplnkou sv. Anny v Beluši. Navrhol postaviť nový cirkevný objekt v neorománskom slohu. Súhlas pre postavenie kostola vydal Okresný úrad v Ilave 17. augusta 1927 na základe odporúčania obecnej stavebnej komisie s podmienkou, že sa objekt vybuduje behom roku. Autor projektu sa postaral aj o jeho realizáciu. Finančné náklady spojené so zakúpením stavebného pozemku, tiež vnútorného zariadenia, sa uhradili z príspevkov Antona Žideka, viacerých kňazov najmä zo západného Slovenska, Správy belušských kúpeľov a zo zbierky veriacich belušskej farnosti. Kostol vysvätil nitriansky biskup 15. júla 1928. [2]
 

V interiéri sú tri oltáre. Na hlavnom oltári je socha Ježiša Krista. Na dvoch bočných oltároch sú sochy Panny Márie a sv. Jozefa. Na triumfálnom oblúku je nástenná maľba vyjadrujúca Ježišov výrok: „Nechajte maličkých ku mne prísť." Interiér dopĺňa krížová cesta. [3]
 

Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou, ktorá je zakončená ihlancom. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami a opornými piliermi. Nad vstupom je väčšie kruhové okno.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Komplexná renovácia interiéru a exteriéru sa uskutočnila v roku 1990. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Poznámky
[1] KOČIŠ, Jozef: Beluša 1330 – 1995 pohľady do dejín. Žilina: Jozef Blaha, 1994. s. 36.
[2] KOČIŠ, Jozef: Beluša 1330 – 1995 pohľady do dejín. s. 36 - 37.
[3 - 4] KOČIŠ, Jozef: Beluša 1330 – 1995 pohľady do dejín. s. 37.
Bibliografia
www.belusa.sk
GPS
49.036315, 18.341377
49°02'10.7"N 18°20'29.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk