Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Belža - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Belža, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodný sakrálny objekt v obci, ktorý zanikol, sa spomína už v roku 1472. [1] Dodnes sa zachoval klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami postavený v roku 1818. [2] Donátorom kostola bol gróf Zichy, majiteľ hradu v Haniske. [3] Stavbu obnovili v roku 1885, kedy dostala novú vežu. V roku 1903 vymaľovali interiér. Kostol bol obnovený a doplnený nástennými maľbami od J. Smolku v roku 1945. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovým uzáverom a do nižšej štítovej fasády situovanou vežou barokových tvarov. V lodi je segmentová klenba. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. [4]
 

Ikonostas je z roku 1903, inšpirovaný barokovo-klasicistickými prácami. [5] Pôvodný ikonostas chrámu, bol v druhej svetovej vojne veľmi poškodený a dodnes sa zachovala iba jeho časť. Pri rekonštrukcii niektoré ikony nedali na miesto, lebo boli veľmi poškodené. [6]
 

Chrám má štyri elektrifikované zvony. Piaty, údajne ten najkrajšieho zvuku a najväčší, bol zrekvirovaný uhorskou armádou, rozbitý a odvezený v období prvej svetovej vojny. [7]
 

Obyvateľstvo obce je obradovo zmiešané z gréckokatolíkov a rímskokatolíkov. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vnútorné steny, okrem klenby, boli v roku 2006 nanovo premaľované a kostol sa stal svetlejším. Vonkajšia fasáda chrámu bola obnovená a posvätená v roku 2007. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Belža - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Marek Marcinčák 5/2020
Poznámky
[1] www.obecbelza.szm.com (19.5.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 114.
[3] www.obecbelza.szm.com (19.5.2016)
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 114.
[6 - 7] www.gkfarnostbelza.szm.com (19.5.2016)
[8 - 9] www.obecbelza.szm.com (19.5.2016)
Bibliografia
www.belza.sk
GPS
48.580614, 21.271058
48°34'50.2"N 21°16'15.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk