Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beňadovo - zvonica
Lokalita
obec Beňadovo, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Jednoduchá, ale svojím výrazom typická vidiecka drevená zvonica. Veriaci ju pravdepodobne postavili v rokoch 1764 – 1769 počas pôsobenia archidiakona Jakuba Kronera. Jej jediný zvon z roku 1765 je dielom zvonolejára Jána Juraja Knoblocha z Banskej Bystrice, o čom svedčí nápis na jeho hornom okraji: „S.BENEDICT FUSA PER IOANN GEORG KNOBLOCH NEOSOLII A 1765“. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na voľnom otvorenom priestranstve severovýchodného okraja hornooravskej obce Beňadovo. [2]
Poznámky
[1 - 2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 165.www.pamiatkynaslovensku.sk