Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beňatina - Chrám sv. Mikuláša
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Beňatina, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v polovici 19. storočia. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, v interiéri krytá pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. [1]
 

Vnútorné zariadenie s retardovanou rokokovou ozdobou je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 115.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 115.
Bibliografia
www.benatina.sk
GPS
48.809957, 22.326101
48°48'35.9"N 22°19'34.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk