Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beňuš - zvonica
Iný názov
Beňuša
Lokalita
obec Beňuš, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická hranolová stavba zo začiatku 19. storočia s ihlancovou strechou a polkruhovo zakončenými zvukovými oknami. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 116.
Bibliografia
www.benus.skwww.pamiatkynaslovensku.sk