Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bernolákovo - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bernolákovo, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková stavba centrálneho polygonálneho pôdorysu s obdĺžnikovým presbytériom, ktoré je zaklenuté pruskou klenbou. Loď je krytá kupolou. Fasády sú členené nárožnými pilastrami s rímsovou hlavicou. Nad portálom je rzoklaný štít s vysokým reliéfom anjela s kartušou. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom sv. Anny pochádza z polovice 18. storočia. [2] Hlavný oltár z roku 1731 je dielom sochára Andreasa Huettnera, ktorý medzi rokmi 1728-1738 vytvoril viacero diel pre rodinu Eszterházyovcov. Sochárovi je pripisované aj autorstvo skulptúry nad vstupným portálom do kaplnky. [3] Ostatné vnútorné zariadenie je z druhej polovice 18. storočia. [4]
 

Kaplnka bola postavená v rokoch 1727 - 1728 v severozápadnej časti parku pri kaštieli Eszterházyovcov. Staviteľom kaplnky sa stal Franz Portenhauser, majster cechu murárov a kamenárov v Bratislave. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kaplnka sv. Anny sa nachádza v parku Eszterházyovského kaštieľa v Bernolákove.
Fotogaléria
Bernolákovo - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 5/2021Bernolákovo - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 5/2021Bernolákovo - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 5/2021Bernolákovo - Krížová cesta pri kaplnke foto © Ľuboš Repta 5/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 117.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. 117.
[3] http://bernolakovo.fara.sk/pamiatky/kaplnka-sv-anny/ (15.10.2019)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. 117.
[5] http://bernolakovo.fara.sk/pamiatky/kaplnka-sv-anny/ (15.10.2019)
Bibliografia
www.bernolakovo.sk
GPS
48.204334, 17.279707
48°12'15.6"N 17°16'47.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk