Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bernolákovo - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Bernolákovo, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický stĺp z čias medzi rokmi 1750 – 1760 pravdepodobne od Ľ. Godeho. Na stĺpe je stvárnený donnerovský motív kľačiaceho svätca a sediacej Madony. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Tvorí zaujímavú súčasť historického areálu pri kaštieli. Je umiestnený na nádvorí pred budovou kaštieľa. [2]
Fotogaléria
Bernolákovo - Mariánsky stĺp foto © Ľuboš Repta 7/2013Bernolákovo - Mariánsky stĺp foto © Ľuboš Repta 5/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 117.
[2] www.bernolakovo.sk (7.2.2017)
Bibliografia
www.bernolakovo.sk
GPS
48.201249, 17.287659
48°12'04.5"N 17°17'15.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk