Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bernolákovo - Pomník Antona Bernoláka
Lokalita
obec Bernolákovo, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pomník pamiatke priekopníka spisovnej slovenčiny a zakladateľa Slovenského učeného tovarišstva Antona Bernoláka, ktorý v Bernolákove pôsobil ako rímskokatolícky farár a dekan (1787 - 1791), bol odhalený 10. októbra 1937. Je postavený na stupňovitom podstavci z umelého kameňa. Má štvorcovú podstavu, na ktorej je umiestnený pylón zužujúci sa smerom nadol. Na vrchu pylónu je bronzová busta spisovateľa. [1]
Prístup
Nachádza sa pred rímskokatolíckou farou.
Poznámky
[1] www.bernolakovo.sk (8.7.2015)
Bibliografia
www.bernolakovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk