Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bertotovce - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bertotovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol, ktorý bol postavený v roku 1865. Renovovaný bol v roku 1920. Kostol je jednoloďová stavba s malým štvorcovým uzáverom a predstavanou vežou, v interiéri zaklenutá pruskými klenbami, dosadajúcimi na rímsy nástenných pilastrov. Vonkajšia úprava s podstrešnou rímsou pokračuje aj na štítových krídlach a na veži ako kordónová rímsa. Plochá zvonovitá strecha veže je zakončená laternou. Stavba patrí k tradičnému typu východoslovenských kostolov barokovo-klasicistických z obdobia rokov 1770 – 1830. [1]
 

Hlavný oltár je moderný s reliéfom sv. Martina biskupa a reliéfmi cherubínov na predstavanej oltárnej menze podľa námetu V. A. Zavarského zo 40-tych rokov 20. storočia. [2]
 

Pri kostole sú náhrobné pomníky významných občanov obce a dva pomníky šľachtickej rodiny Bertotoyovcov. Neďaleko kostola je cintorín, no v staršej časti sa už nedajú identifikovať hroby šľachticov z rodu Bertotyovcov. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí pri hlavnej ceste cez obec.
Fotogaléria
Bertotovce - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 117.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 117.
[3] www. bertotovce.sk (7.10.2013)
Bibliografia
www.bertotovce.sk
GPS
49.022360, 21.025766
49°0 1' 20.50", 21°0 1' 32.76"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk