Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beša - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Beša, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1770 s neskoršími úpravami. Jednoloďový priestor so segmentovým zakončením presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Sakristia a priestor pod vežou sú zaklenuté plackou. Kamenné ostenie vstupného portálu je datované rokom 1770. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a segmentovo ukončenými oknami. Veža členená lizénovým rámovaním je zastrešená barokovou baňou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Na barokových krídlach, ktoré priliehajú k veži, sú kamenné vázy.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 117.
Bibliografia
www.besa.sk
GPS
48.145522, 18.403280
48°08'43.9"N 18°24'11.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk