Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beša (okres Michalovce) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Beša, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol postavený v roku 1793. Doplnený vežou bol až v roku 1836. Súčasný vzhľad dostal v roku 1903. Pozdĺžny sieňový priestor s rovným uzáverom a predstavanou vežou. [1] Na západnej strane stojaca veža členená lizénovým rámovaním a kordónovými rímsami je zastrešená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Hrany veže sú zaoblené. Nad vstupom je kruhové okno. Uzáver má tiež zaoblené hrany. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami.
 

Po nástupe reformácie si obyvatelia postavili drevený kostol, ktorý bol nahradený kamenným v roku 1793. Neskôr vyhorel. Obnovený bol v roku 1903. [2]
 

Úprava kostola z roku 1903 sa prejavuje najviditeľnejšie a to počnúc kovaným oplotením areálu kostola s neogotickými motívmi a pôvodnou bránkou pred kostolom s ozdobnou kovanou kľučkou cez vstupné kovové kazetové dvere s obdobnou kľučkou, drevenú korýtkovú klenbu lode, mobiliár interiéru (neogotická kazateľnica, kostolné lavice) až po klasicizujúce kovové výplne okenných otvorov a liatinové pseudoslohové iónske stĺpy, podopierajúce empory. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 118.
[2 - 3] www.obecbesa.sk/cirkev (10.5.2021)
Bibliografia
www.obecbesa.sk
GPS
48.534241, 21.953174
48°32'03.3"N 21°57'11.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk