Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Betlanovce - Stoličný dom
Lokalita
obec Betlanovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Objekt bol postavený v rokoch 1767 - 1769 pre potreby sídla Stolice X. spišských kopijníkov. V budove sa nachádzala úradná sieň (na konanie kongregácií), väzenie a sklad. Po vybudovaní stoličného domu, kongregácie boli konané vždy v Betlanovciach a to až do zániku malej župy v roku 1803. Stoličný dom odkúpil veľkostatkár Betlenfalvy a využíval ho ako byt pre svojich čeľadníkov a ako sýpku. Po druhej svetovej vojne Štátne majetky v ňom zriadili sklad nafty a kováčsku dielňu. Budova postupne chátrala. 9. apríla 1963 sa pod ťarchou snehu zrútila i tak už zhnitá šindľová strecha. Preborila sa tiež klenutá povala, na ktorej bol v omietke zobrazený erb Stolice X. spišských kopijníkov – medveď stojací na zadných nohách držiaci ľaliu (strom – podľa historikov) s letopočtom 1769. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi zlý. Je v zrúcaninách.
Prístup
Stojí pri renesančnom kaštieli, neďaleko kostola.
Fotogaléria
Betlanovce - Stoličný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] www.betlanovce.sk (1.8.2015)
Bibliografia
www.betlanovce.sk
GPS
48.980224, 20.391045
48°58'48.8"N 20°23'27.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk