Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bežovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bežovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený na začiatku 19. storočia na spôsob východoslovenských sakrálnych stavieb, projektovaných stavebným úradom tereziánskeho obdobia. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér má rovné stropy a jeho steny sú v celom kostole členené pilastrami. Vonkajšiu úpravu zdôrazňuje západné vstupné priečelie so vstavanou širokou vežou, ktorá má trojstupňovú, mierne cibuľovitú barokovú strechu s dvoma kupolami. Časť veže vstavanej do štítového priečelia členia pilastre, nad ktorými je namiesto rímsy prázdna plocha. [1]
 

Hlavný oltár je pseudoklasicistický s baldachýnom a pochádza z roku 1922. Na oltároch obrazy Ružencovej Panny Márie, Božského srdca a Panny Márie sú od prešovského maliara M. Jordána z roku 1922. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 121.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 121.
Bibliografia
www.bezovce.sk
GPS
48.626479, 22.154142
48°37'35.3"N 22°09'14.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk