Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bežovce – Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bežovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neorománska sakrálna stavba, ktorú začali stavať v roku 1913, dokončená bola v roku 1922. Menšie poškodenia z druhej svetovej vojny boli v roku 1948 odstránené. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Vonkajšia úprava má formy prechodného slohu uhorskej romantiky. Bočné steny veže sú riešené na spôsob trojokenných románskych štítov, siahajúcich hrotom až k dlhému zvukovému oknu. [1] Fasáda je členená dekoratívnymi opornými piliermi s pultovými strieškami.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias dostavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 121.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 121.
Bibliografia
www.bezovce.sk
GPS
48.632993, 22.153854
48°37'58.8"N 22°09'13.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk