Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Archeologické pamiatky

JAŠŠO, Filip: Ochrana archeologického dedičstva ako súčasti pamiatkového fondu. Kritické poznámky k aktuálnemu stavu na Slovensku. In: Monument revue, VIII, 2019, č. 2, s. 54 - 58.

MIŇO, Martin: Niekoľko poznámok o možnosti rekonštrukcie nespálených hlinených archeologizovaných stavebných konštrukcií. In: Monument revue, VIII, 2019, č. 2, s. 48 - 53.

SLÁDOK, Matúš: Archeologická kriminalita. In: Monument revue, VIII, 2019, č. 2, s. 59 - 67.

TURČAN, Vladimír et al.: Archeologické pamiatky. Bratislava: DAJAMA, 2009. 128 s. ISBN 978-80-89226-80-1www.pamiatkynaslovensku.sk