Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kalvárie a krížové cesty

ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. 408 s. ISBN 80-968632-1-5

KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia: Kalvárie a Krížové cesty v regióne Nitry. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 3, s. 18 - 23.www.pamiatkynaslovensku.sk